Ocenite EUINFONET događaj: Radionica Ptice oko Nas – EUIP NS, 3.3.2021.

 

Molimo Vas da izdvojite par minuta i ocenite EUINFONET događaj kojem ste prisustvovali.

Vaše mišljenje i ocena događaja biće od velike koristi za razvoj drugih događaja ove vrste.

 

Molimo Vas da izaberete ocenu od 1 do 5 (1-najniža ocena, 5-najviša ocena) u zavisnosti od toga koliko se slažete sa sledećim tvrdnjama: