EU mogućnosti za civilni sektor i lokalni razvoj - Prezentacije programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“

Pozivamo predstavnike organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, institucija u oblasti obrazovanja i kulture, da nam se  pridruže na prezentaciji prezentacijama EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ koje će se održati u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Prezentaciju organizuju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i  EU info mreža u Republici Srbiji, u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao imenovane kontakt tačke za program.

Radionice će voditi Željka Markulin, kontakt tačka za ovaj program u Republici Hrvatskoj, koja će preneti i iskustvo Republike Hrvatske u učestvovanju u ovom programu od 2021. godine.

PODACI ZA PRIJAVU
PODACI ZA PRIJAVU