Zeleni kutak znanja "Adaptacija gradova na izmenjene klimatske i prirodne uslove – doprinos razvojno-istraživačkih projekata planiranju Linijskog parka u Beogradu"

PODACI ZA PRIJAVU
PODACI ZA PRIJAVU